DEFAMED

Değerli Üyelerimiz,

Anayasamızın öngördüğü esaslara, Atatürkçü düşünce ilke ve esaslarına uygun olarak, bilimsel sosyal ve manevi birliğimizin sağlanması, dayanışma ruhumuzun gelişmesi vasıtasıyla ülkemizde denizciliğin gelişmesi ve kalkınmasını amaçlayan derneğimiz, son günlerde ülkemizin çeşitli yerlerinde halkın gösteri, yürüyüş ve toplantı yaparak göstermiş olduğu haklı tepkisine demokratik haklar doğrultusunda destek vermektedir.

Meşru hakkını kullanan üyelerimizin, ülkemizin menfaatlerine dokunacak hiçbir hareketin içerisinde olmayıp hem üyelerimizin hem de vatandaşların kamu güvenliği endişesi doğuracak provakatif ve yasadışı eylemlerden uzak durması ve dikkatli olması gerektiği bilinci ile aynı zamanda tüm yetkilileri, kamu görevlilerini sorumlu davranış sergilemeye davet ediyoruz.

Halkın demokratik gücününün yadsınılmaması, demokrasinin tüm kurumlarıyla ülkemizde yerleşmesi, bireysel özgürlüklerin azınlık – çoğunluk hesaplaması yapılmadan teminat altına alınması, yasama, yürütme ve yargı organlarının anayasanın öngördüğü kuvvetler ayrılığı ilkesiyle ileri demokratik ülkelerdeki seviyelerde çalışması temennimizdir. Bireylerin itirazlarına kucaklayıcı bir söylemle yaklaşan, halkı fikir ayrılığına düştüğü konularda daha dikkatli dinleyen bir yönetim anlayışı hepimizin özlemidir. Ülkemizde huzur ve barış ortamının bir an önce tesis edilmesini, halkın protestolara katılmayan bireylerin haklarını, can ve mal güvenliğini gözeterek demokratik haklarını kullanmasını dileriz.

Bireylere karşı inatlaşırcasına tahrik edici provakasyonlara açık söylemlerden kaçınılmaması, vatandaşların samimi olan vatan sevgisini farklı değerlendirerek provakatörlerin ve dış güçlerin emellerine hizmet edecek şekilde istismara açık bir hale getirilmesi, var gücü ile çalışan vatandaşın kazancının sekteye uğratılması, ülke ekonomisine milyonlarca Türk Lirası zarar verdirebilecek, son günlerde sıklıkla örneklerini gördüğümüz davranışların tekrarlanması bizleri aşırı derecede üzmektedir.

Bu tür davranışlardan kaçınarak üyelerimizin, bu toplumsal tepkiye, öncelikle kendisi, ailesi, yakınları ve toplumun tümünün bütünlüğünü ve geleceğini koruyacak şekilde bireysel olarak katılması demokratik ve anayasal haklarıdır.

Derneğimiz bu kapsamda ve yaşanan bu olaylar içerisinde 1 Temmuz Kabotaj Bayramı Ve Mezuniyet Balosu düzenleme kararını iptal ederek bu organizasyonunu başka bir tarihte yapmak üzere ertelemiştir.

Yaşadığımız olaylara duyarlılığımızın, saygımızın göstergesi olarak aldığımız bu karar için anlayışınızı rica ediyoruz.

Saygılarımızla

İTÜ DEFAMED (YDO)

YÖNETİM KURULU