Tarihçemiz

Tarihçemiz

Kuruluş Tarihçemiz

U.S.A Marshall yardım planı çerçevesinde Amerika’dan ülkemize alınan gemileri getirmek için sefere çıkan mezunlarımız 3. seferinde M/S BAKIR gemisi ile Kuzey Atlantik üzerinde 7 Eylül 1947 tarihinde 36 N, 32 W mevkiinde Dernek kurma fikirlerini ortaya attılar.

Yaklaşık 23 kişilik zabitandan Gemi Kaptanı Nezihi Arda, 2. kaptan Naci Tansev, 3. Kaptan Namık Asena , 4 Kaptan Kemal Gürdal nezaretinde zabitan salonuna toplandılar.

Toplantıya katılanlardan Kpt. Namık Asena, Kpt.Nezihi Arda, Naci Tansev, Kpt .Necdet Or, Kpt.Seyfi Gezer, Zeki Derinsu, Pehlivan Bedri, Zeki Kaptan , Kpt.Vahit Okan , Suat Esendal, Kpt.Hasan Tekin, Turgut Engin, Necati Sansa, Kpt.Kemal Gürdal, Selahattin Yenice, Kpt.Nuri Yılmaz, Kpt.Muhsin Abay, Nuri Eren, Yusuf Yelkenkaya, Yusuf Kaptan, Şekip Kaptan, Ali Güner, Sabri Cerensu Dernek kurulduğunda hemen üye olabileceklerini beyan ettiler ve kendi aralarında topladıkları 146.50 TL ile fon oluşturarak Derneğimizin temelini attılar.

Bu birlikteliğin sonucunda 1949 yılı Ağustos ayının ilk haftasında Yüksek Denizcilik Okulu Mezunları Derneği kuruldu.Daha sonra okulumuzun adının değişimine bağlı olarak derneğimizin adı da İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği olarak değiştirilmiştir.

İlk Kurucu başkan 1942 Gv. Mezunu Kpt. Namık Asena’dır. Kurulduğu yılarda İstanbul Yağ Kapanı bugün Perşembe Pazarı olarak adlandırılan bir yerde küçük bir odada yönetim kurulu faaliyetlerini sürdürdüler. Yönetim Kuruluna Kpt. Reşit Uğur, Müh.Emrullah Erkan , Müh.Halit Aptioğlu , Müh.Memduh Ataç , Müh.M.Ali Gökyılmaz , Müh.Ahmet Keşkek , Kpt.Refik Akdoğan seçildi.

1967 Yılında merhum Kpt. Cemil Arıksan’ın büyük gayretleriyle satın alınan dernek merkezimiz halen bu adreste çalışmalarını sürdürmektedir.

Kuruluşundan itibaren Derneğimizde görev yapan Başkanlarımız Kpt. Namık Asena, Kpt. Cemil Arıksan, Müh. Tahsin Bahadır, Kpt. Abdullah Özaslan, Müh. Zihni Güler, Kpt. Kamil Atay, Müh. Metin Menteş , Kpt. Güneri Özkan , Müh. Erkan Dereli, Kpt. Gündüz Aybay, Kpt. İlhan Önerdem, Kpt. M.Atilla Kocataş, Kpt. Erol Gözen görev yapmışlardır


Eğitim Tarihçemiz

Türk deniz ticaret filosunun üst düzey insan gücü gereksinimini karşılamaya yönelik ilk eğitim-öğretim kurumu olan bugünkü İTÜ Denizcilik Fakültesi, 5 Aralık 1884 tarihinde İstanbul Heybeliada'da bulunan Deniz Harp Okulunda özel bir bölüm halinde yatılı olarak Leylî Tüccar Kaptan Mektebi adı ile açılmıştı.

1908 yılı mezunlarını verdikten sonra kapatılan bu kuruluş, 1909 yılında Çarkçıbaşı Hamit Naci Özdeş tarafından, İstanbul Azapkapı'da özel gündüzlü, ortaokul sonrası 4 yıl eğitim-öğretim süreli olarak Güverte ve Makine Bölümlerinden oluşan Millî ve Hususi Ticaret-i Bahriye Kaptan ve Çarkçı Mektebi adıyla yeniden açıldı.

Okul, önce İstanbul Yüksekkaldırım'a, sonra yine ilk yeri olan İstanbul Azapkapı'ya, daha sonra 1913 yılında İstanbul Üsküdar'daki Paşalimanı'na taşındı.

1927 yılında İstanbul/Ortaköy'de "yan binalar" anlamına gelen Feriye Sarayı'na taşındı. Günümüzde bu binada Kabataş Erkek Lisesi hizmet vermektedir. Binaların bir bölümü de Galatasaray Lisesinin kız bölümü olarak kullanılmaktadır. 1928 yılında Âli Deniz Ticaret Mektebi adıyla devletleştirildi ve İktisat Bakanlığı'na bağlandı. Okul, her biri ikişer yıl süreli Lise ile yüksek birimleri olan Güverte ve Makine bölümleri bulunan bir eğitim-öğretim kurumu olarak yeniden düzenlendi.

1930 yılında yatılı duruma getirilen okul, 1934 yılında Yüksek Deniz Ticaret Mektebi adını aldı ve yüksek birimi bölümlerinin eğitim-öğretim süresi 3 yıla çıkarıldı.

1939 yılında Ulaştırma Bakanlığı'na bağlanan Yüksek Deniz Ticaret Mektebi'nin Lise bölümleri 1945 yılında kapatıldı. 3 Haziran 1946 tarihinde çıkartılan 4915 sayılı yasa ile adı Yüksek Denizcilik Okulu olarak değiştirildi. Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı olarak dörder yıl süreli Güverte ve Makine bölümlerinden oluşan yüksek öğretim kurumuna dönüştürüldü.

18 Ağustos 1981 tarihinde çıkartılan 2507 sayılı yasa ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlandı ve İstanbul Tuzla'ya taşındı. Adı Denizcilik Yüksek Okulu olarak değiştirildi ve eğitim-öğretim yapısı yeniden düzenlendi.

1989 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ayrıldı ve Denizcilik Yüksek Okulu adıyla İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bağlandı.

3 Temmuz 1992 tarihinde 2809 sayılı yasa ile İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi kuruldu.