Tarihçemiz

Tarihçemiz

Kuruluş Tarihçemiz

U.S.A Marshall yardım planı çerçevesinde Amerika’dan ülkemize alınan gemileri getirmek için sefere çıkan mezunlarımız 3. seferinde M/S BAKIR gemisi ile Kuzey Atlantik üzerinde 7 Eylül 1947 tarihinde 36 N, 32 W mevkiinde Dernek kurma fikirlerini ortaya attılar.

Yaklaşık 23 kişilik zabitandan Gemi Kaptanı Nezihi Arda, 2. kaptan Naci Tansev, 3. Kaptan Namık Asena , 4 Kaptan Kemal Gürdal nezaretinde zabitan salonuna toplandılar.

Toplantıya katılanlardan Kpt. Namık Asena, Kpt.Nezihi Arda, Naci Tansev, Kpt .Necdet Or, Kpt.Seyfi Gezer, Zeki Derinsu, Pehlivan Bedri, Zeki Kaptan , Kpt.Vahit Okan , Suat Esendal, Kpt.Hasan Tekin, Turgut Engin, Necati Sansa, Kpt.Kemal Gürdal, Selahattin Yenice, Kpt.Nuri Yılmaz, Kpt.Muhsin Abay, Nuri Eren, Yusuf Yelkenkaya, Yusuf Kaptan, Şekip Kaptan, Ali Güner, Sabri Cerensu Dernek kurulduğunda hemen üye olabileceklerini beyan ettiler ve kendi aralarında topladıkları 146.50 TL ile fon oluşturarak Derneğimizin temelini attılar.

Bu birlikteliğin sonucunda 1949 yılı Ağustos ayının ilk haftasında Yüksek Denizcilik Okulu Mezunları Derneği kuruldu.Daha sonra okulumuzun adının değişimine bağlı olarak derneğimizin adı da İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği olarak değiştirilmiştir.

İlk Kurucu başkan 1942 Gv. Mezunu Kpt. Namık Asena’dır. Kurulduğu yılarda İstanbul Yağ Kapanı bugün Perşembe Pazarı olarak adlandırılan bir yerde küçük bir odada yönetim kurulu faaliyetlerini sürdürdüler. Yönetim Kuruluna Kpt. Reşit Uğur, Müh.Emrullah Erkan , Müh.Halit Aptioğlu , Müh.Memduh Ataç , Müh.M.Ali Gökyılmaz , Müh.Ahmet Keşkek , Kpt.Refik Akdoğan seçildi.

1967 Yılında merhum Kpt. Cemil Arıksan’ın büyük gayretleriyle satın alınan dernek merkezimiz halen bu adreste çalışmalarını sürdürmektedir.

Kuruluşundan itibaren Derneğimizde görev yapan Başkanlarımız Kpt. Namık Asena, Kpt. Cemil Arıksan, Müh. Tahsin Bahadır, Kpt. Abdullah Özaslan, Müh. Zihni Güler, Kpt. Kamil Atay, Müh. Metin Menteş , Kpt. Güneri Özkan , Müh. Erkan Dereli, Kpt. Gündüz Aybay, Kpt. İlhan Önerdem, Kpt. M.Atilla Kocataş, Kpt. Erol Gözen görev yapmışlardır


Eğitim Tarihçemiz

Ülkemizde bilinen ilk denizcilik eğitimi 1848 yılında Sakız Adası’nda başlamıştır. Denizde uzun yıllar çalışan Mehmet Çelebi, Türk ve Rum gençlerine denizle ilgili bilgiler vermek üzere bir okul açtı.

1884 Yılına Gelindiğinde İstanbul Heybeliada’ da bulunan Deniz Harp Okulunun bir bölümü sivil Denizciliğimizin geliştirilmesi amacıyla "Leyli Tüccar Kaptan Mektebi" olarak 5 Aralık 1884 tarihinde açıldı. Diğer adıyla "Mekteb-i Fünun- u Şahane ve Tüccar Kapudan Mektebi" 1908 yılına kadar mezunlar verdikten sonra kapandı.

1909 Yılında Tekrar düzenlenerek adı "Milli ve Hususi Ticaret-i Bahriye Kaptan ve Çarkçı Mektebi" oldu. Merhum Kaptan Hamit Naci Öndeş ‘in büyük çabalarıyla İstanbul / Azapkapı’da kuruldu. Ortaokuldan sonra 4 yıl eğitim veren okulun Güverte ve Makine bölümleri bulunuyordu. Okul daha sonra Azapkapı’dan başka bir yere, 1913 yılında Üsküdar Paşa Limanı’ na taşınarak eğitime devam etti. 1913 – 1927 yılları arasında toplam 158 Güverte, 54 Makine mezunu verilmiştir.

1927 yılında İstanbul – Ortaköy‘ de Fer’iye Sarayı‘na ( Şimdiki Ziya Kalkavan Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi ) tekrar taşınarak 1928 yılında "Ali Deniz Ticaret Mektebi" adıyla devletleştirilerek İktisat Bakanlığı‘na bağlandı. 2‘ şer yıl süreli lise ile yüksek birimleri olan Güverte ve Makine bölümleri tekrar eğitim – öğretim kurumu olarak yeniden düzenlendi.

1930 yılında yatılı duruma dönüştürülen eğitim kurumu 1934 Yılında "Yüksek Deniz Ticaret Mektebi" adını aldı. Yüksek birimi bölümlerinin eğitim – öğretim süresi 3 yıla çıkartıldı.

1939 yılında Ulaştırma Bakanlığı’na bağlanan Yüksek Deniz Ticaret Mektebi’nin lise bölümleri 1945 yılında kapatıldı.

3 Haziran 1946 gün 4915 sayılı yasa ile adı "Yüksek Denizcilik Okulu" olarak adı yeniden değiştirildi ve yeniden düzenleme yapıldı. Eğitim – öğretim 4 yıla çıkarılarak yine Ulaştırma Bakanlığına bağlı Güverte ve Makine bölümlerinden oluşan bir Yükseköğretim Kurumuna dönüştürüldü.

1953 yılında Liman Başkanı yetiştirilmesi amacı ile 2 yıl eğitim – öğretim süreli Limancılık bölümü açıldı ise de, bu bölüm 1956 yılında kapatıldı.

1975 yılında Deniz işletmecisi yetiştirilmesi amacıyla açılan Ulaştırma – İşletme bölümüne öğrenci alımı 1982 yılında durdurulmuştur.

18 Ağustos 1981 gün, 1507 sayılı yasa ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine alınıp, şimdiki bulunduğu İstanbul – Tuzla ‘ ya taşınarak adı "Denizcilik Yüksekokulu" oldu. Ve tekrar eğitim – öğretim yapısı yeniden düzenlendi. 7 yıl Denizcilik Yüksek Okulu olarak eğitime devam eden okulumuz,

6 Ekim 1988 ‘ de yürürlüğe giren 3477 sayılı yasa gereği, 1989 yılı başında İstanbul Teknik Üniversitesi içindeki yerini alarak, İTÜ Denizcilik Yüksekokulu, İTÜ Rektörlüğüne bağlı bir yüksekokul durumuna getirildi. 3 Temmuz 1992 gün 2809 sayılı Yasa ile ise de "İTÜ Denizcilik Fakültesi" kuruldu.

İTÜ Denizcilik Fakültesi, İstanbul’ un Tuzla ilçesine bağlı Tahaffuzhane bölgesinde Marmara’ya yaklaşık 400 metre kıyısı bulunan toplam 67.00 m2’lik yerleşim alanı olan ve kapalı alan toplamı 12.500 m2 olan birbirinden bağımsız 45 yapıda etkinliklerini sürdüren Ülkemizin Sivil Denizciliğe kazandırdığı en büyük ve en köklü Fakültesidir.