DEFAMED

Değerli Üyelerimiz,

Mezunlar Derneği 48. Dönem Olağan Genel Kurulu 14 Nisan 2012 Cumartesi günü saat 10:00 da Dernek Merkezinde, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise, 21 Nisan 2012 Cumartesi günü Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Markezi Konferans Salonunda saat 10:00 da yapılacaktır.

Adres: Bayar Caddesi Buket Sokak No: 20/1 Kozyatağı-Kadıköy / İstanbul.

Gündem ile ilgili maddeler aşağıda bilginize sunulmuştur;
Üyelerimizi birarada görmekten mutluluk duyacağız.

İTÜDEFAMED(YDO)
YÖNETİM KURULU


GÜNDEM

1. Toplantı açılışı saat 10:00
2. Genel Kurul Divanı ve Saygı duruşu / İstiklâl Marşı
3. Çalışma, Mali ve Denetleme raporlarının okunması
4. Raporların Müzakeresi ve Yönetim Kurulunun aklanması
5. Öneriler ve Yönetim Kurulu teklifleri
6. Muhammen bütçenin tetkiki ve kabulü
7. Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi
8. Kapanış